Om nätverket

Välkommen till Betänksamma trafikplanerare, nätverket för yrkesverksamma med koppling till trafikplaneringsfrågor, som undrar om ”allt är Förbi”. Förbifart Stockholm är en väginvestering som genom åren har väckt många frågor hos beslutsfattare, planerare, forskare och allmänhet när det gäller mål, syfte, effekter och själva planerings- och beslutsprocessen. Inte minst finns det många tjänstemän (t ex trafikexperter, planerare, forskare, m fl) som funderar över om denna investering verkligen är rätt prioritering i utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem som erbjuder god tillgänglighet för alla samhällsgrupper.

En del har i sina yrkesroller i privat och offentlig verksamhet yttrat sig kritiskt i olika skeden av planeringsprocessen. Andra arbetar i organisationer med uppgifter som handlar om att genomföra Förbifart Stockholm, men känner ändå tvekan inför projektet.

Beslutsfattandet i fråga om Förbifart Stockholm vilar givetvis hos politiker. Olika tjänstemän (experter, planerare, forskare) är dock djupt involverade i att bistå med allsidiga beslutsunderlag som visar på negativa och positiva aspekter av beslutet. I detta sammanhang anser vi som yrkesmänniskor att beslutsunderlaget har brister i både process och resulterande bedömningar.

I fallet med Förbifart Stockholm handlar de mest uppenbara bristerna t ex om bristen på analys av jämbördiga alternativ, hur dessa beskrivits i beslutsunderlaget, hur måluppfyllelse för såväl framkomlighet som miljö har bedömts i detsamma, brister i beaktande av jämställdhets- och rättvisefrågor samt i metoderna och underlagen för att beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten etc. Vi anser sammanfattningsvis att det finns en rad aspekter här som behöver fördjupas, belysas och kommuniceras till politiker och allmänhet.

Detta nätverk riktar sig till personer som i sin yrkesroll känner en skepsis mot Förbifart Stockholm eller enskilda aspekter som rör planeringsprocessen och beslutsunderlag i detta och andra liknande sammanhang.

Nätverket är politiskt obundet och öppet för aktiva eller tidigare aktiva yrkesverksamma, som har sakkunskap om eller som direkt arbetar med frågor kopplade till trafik och hållbar stadsplanering i någon form.

Syftet med nätverket är att skapa en arena för diskussion, informationsutbyte och fördjupad analys av olika aspekter av Förbifart Stockholm, och trafikplanering generellt. Nätverket kan förhoppningsvis bidra till en ökad medvetenhet om några av de fallgropar som finns när det gäller trafikplaneringens beslutsunderlag – både när det gäller hur det tas fram, och när det används i beslutsfattande och opinionsbildning.

Nätverket genomför träffar som enbart är riktade till vår målgrupp. Tanken är att nätverket ska tillhandahålla en plattform för diskussion och informationsutbyte för yrkesmänniskor.

Ett viktigt syfte med nätverket är att deltagande ska vara möjligt utan att medlemmarna behöver vara öppna med sitt deltagande utanför nätverket. Bakgrunden är att det för många kan vara känsligt – gentemot arbetsgivare eller i andra karriärsammanhang – att diskutera aspekter kring Förbifart Stockholm och dess planering. Detta kan också gälla för andra planerings- och beslutsprocesser inom trafikplanering.

Inbjudan till detta nätverk sker personligen. Du är välkommen att tipsa oss om personer som du tror är intresserade av nätverket och som önskar delta, öppet eller anonymt.

Är Du intresserad av nätverket? Skicka i så fall ett mail till nätverkets kontaktadress: betanksamma(at)hushmail.com

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s