Den oframkomliga framkomlighetsstrategin

Brittiska experter pekar ut mer busstrafik som en viktig nyckel till att få ner koldioxidutsläppen från Stockholmstrafiken.

Nära hälften av Stockholms bilpendlare skulle ställa ­bilen minst en dag i veckan om kollektiv­trafiken blev bättre och billigare – och om de fick möjlighet att jobba mer ­ flexibelt.

Det råder helt enkelt en trend där även Stockholms Stad i kölvattnet av sin framkomlighetsstrategi framhäver kollektivtrafikens roll och vikten av bättre framkomlighet för kollektivtrafiken. ”Mer plats för bussar och cyklister”. ”Kollektivtrafiken ska komma fram lättare på sina reserverade körfält.”  http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/

På bekostnad av bilisterna som enligt strategin ska få flytta på sig en smula. Trafiken behöver bli mer yteffektiv och då är det bättre med andra färdsätt. Framkomlighetsstrategin säger att trängseln inte kan byggas bort. ”Trafikproblem kan inte byggas bort. De måste väljas bort. Fler måste samåka eller välja andra resealternativ än bilen. Stockholm är en stad på vatten och den yta som står till förfogande är begränsad.” http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/Trangsel-kan-inte-byggas-bort-/

Framkomlighetsstrategin har mött en våg av hyllningar från planerare och andra som tycker att ett hållbart transportsystem förutsätter minskad biltrafik, och beskrivs t ex som ett ”paradigmskifte”. http://www.mp.se/sites/default/files/minst-varannan-cykel.pdf

Dock verkar framkomlighetsstrategin bara gälla för Stockholms innerstad. Vilket också trafikprofessor Lars-Göran Mattsson påpekar för SvD: ”– Det verkar som att Stockholms politiker och tjänstmän nu grubblar väldigt seriöst över hur man ska prioritera cykel- och kollektivtrafik i innerstan”.

Det verkar samtidigt råda en betydande separationsångest. Staden vill inte att bilarna ska flyttas alltför långt bort. En central ingrediens är att ”avleda trafiken från innerstaden” genom att bygga Norra Länken och Förbifart Stockholm, där bilarna ska köra.

Direkt misslyckas strategin. Norra Länken leder inte att trafiken minskar.  Och finansieringen av Förbifart Stockholm bygger på att trafiken i innerstan inte alls ska minska, utan tvärtom behöver trafiken till innerstan öka med en halv procent per år: ”Efter 2020 antas trafiktillväxten vara 0,5 % över trängselavgiftsnittet.”  http://www.trafikverket.se/PageFiles/131948/rapport_forandrade_trangselskatter_i_stockholm_%20130626.pdf, sid. 12.

Och vad händer med trafiken och trängseln på Essingeleden när Förbifart Stockholm invigts? Över Saltsjö-Mälarsnittet leder Förbifart Stockholm till att vägtrafiken ökar med 28 %. (Figur 7.3 och 7.4, arbetsplanens MKB: http://www.trafikverket.se/PageFiles/54085/MKB_sid_1-63.pdf ).

Det som händer är helt enkelt att fler väljer bilen när Förbifart Stockholm byggs. Kanske har t ex Stockholms stad inte fullt ut insett att dessa bilar inte bara kör fram och tillbaka på Förbifart Stockholm. De kommer också – jo, det är sant! – att köra på det övriga vägnätet i staden, t ex kring hårt belastade Brommaplan, och andra flaskhalsar. Gärna också i innerstan, så att finansieringen håller.

Men bättre framkomlighet för bussar då? Trafikverket antyder att Förbifart Stockholm ger möjlighet att köra mer kollektivtrafik på Essingeleden. ”Förbifart Stockholm avlastar andra vägar från trafik vilket öppnar möjligheter för ny kollektivtrafik på dessa leder, exempelvis Essingeleden.”
SL hakar på och talar om att det vore trevligt med busskörfält på Essingeleden, när Förbifart Stockholm har avlastat den. ”När regionala leder blir avlastade bör kollektivtrafiken få möjlighet att utnyttja den ökade framkomligheten genom nya trafikupplägg. Det kan till exempel vara införande av busskörfält på Essingeleden när Förbifart Stockholm blir klar.”

För att klara dessa samlade önskemål om att förbättra busstrafikens framkomlighet i Stockholms stad, kan Betänksamma trafikplanerare tipsa om att det redan idag är lika mycket trafik på Essingeleden som det kommer att vara när Förbifart Stockholm är färdig. Efter 31 investerade förbifartmiljarder, så har – voilà! – Essingeleden lika mycket trafik – och trängsel, får man förmoda – som idag. Enligt Trafikverkets arbetsplan för Förbifart Stockholm så belastas Essingeleden år 2035 med 127 000 fordon per vardagsmedeldygn när Förbifart Stockholm är klar. (Figur 7.4, arbetsplanens MKB: http://www.trafikverket.se/PageFiles/54085/MKB_sid_1-63.pdf ). D v s inte alltför långt ifrån dagens trafiknivå – ”Trafiken på Essingeleden (vid Lilla Essingen) har sedan 2008 legat på ungefär samma nivå sett som årsmedelvärde, ca 130 000 fordon per medeldygn.” (http://www.slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2011_002.pdf ).

Ett magiskt trick – investera, men se ingen märkbar skillnad. Det blir ingen avlastning.

Eller, om man ser det positivt: Redan nu har Trafikverket ungefär uppnått den trafik man vill ha på Essingeleden om 22 år. Det är egentligen mycket kostnadseffektivt av Trafikverket. Kanske man inte alls behöver investera 31 miljarder för att åstadkomma detta. Med de nya trängselavgifter regeringen aviserar kommer trafikflödena på Essingeleden att minska ytterligare, redan inom ett par år: http://www.svt.se/nyheter/sverige/trangselskatten-chockhojs

Så, varför vänta? Börja avsätta busskörfält i varje riktning på Essingeleden redan nu. Förutsättningarna man vill ha finns ju redan.

_

TILLÄGG 131222:

Ansvarig politiker för framkomlighetsstrategin tydliggör att det inte alls är aktuellt att låta några bilar ge plats åt cyklar för att lösa trafikproblemen. ”Vi kan inte flytta hus eller ta ner träd för att följa rekommendationerna”.

http://mitti.se/?p=63993

_

SvD om att mer busstrafik krävs för att minska koldioxidutsläpp i Stockholm:
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/superbussar-kan-radda-stockholm_8640868.svd

Fler beredda ställa bilen om kollektivtrafiken blir bättre:
http://www.dn.se/sthlm/varannan-kan-lata-bilen-sta/

Stockholms stads framkomlighetsstrategi:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/

Lika mycket trafik när Norra Länken öppnar:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/lika-mycket-trafik-aven-nar-norra-lanken-oppnar

Avtal om finansiering av Förbifart Stockholm:
http://www.ksl.se/download/18.3ce960b5126ff5c2897800019950/avtal-om-medfinansiering-stockholmsforhandlingen.pdf

Trafikverket om Förbifart Stockholm, Essingeleden och bussar:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Kollektivtrafik/

SL om busskörfält på Essingeleden när Förbifart Stockholm öppnar:
http://www.sll.se/Handlingar/Trafikn%C3%A4mnden/2012/mars/Info%20%C3%A4rende%2018%20a%20Yttrande%20framkomlighetsstrategi.pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s