Samhällsekonomiskt lönsamt – lönsamt för samhället?

Varför ska Förbifart Stockholm byggas? Det behöver ibland påminnas om mitt i funderingar kring beslutsunderlag och planeringsprocesser.

Den ska t ex ”avlasta Essingeleden”, vilket betyder att först ska trafiken på Essingeleden öka kolossalt mycket i ett framtida scenario, och sedan ska Förbifart Stockholm byggas så att trafiken på Essingeleden kan hamna på dagens nivå igen.

Den ska vara en ”förbifart för långdistant trafik”, trafik som har start och mål utanför regionen och bara passerar igenom, vilken är blygsam (ca 2 % av den totala trafiken).

Sedan ska den stödja den planerade utvecklingen av de olika regionala kärnorna i Stockholm. Underlätta regional pendling på tvären, helt enkelt. Trafikverket beskriver att fler stockholmare söder om Mälaren ska kunna färdas på Förbifart Stockholm för att ta sig till sjukvård, flyg, arbetsplatser och få högre lön. ”En förbindelse över Mälaren behövs för att hålla ihop Stockholms norra och södra delar. De södra delarna har idag sämre tillgång till sjukvårdsplatser, flyg, färre företag och lägre inkomstnivåer än de norra. Förbifart Stockholm skapar möjlighet för regional tillväxt och stämmer överens med kommunernas och länets långsiktiga planering (enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS).”

Trafikverket betonar att befolkningstillväxten ökar behovet av transporter i regionen ännu mer: ”Allt fler vill bo i Stockholmsregionen. De kommande tjugo åren kommer Stockholmsregionen växa med ett helt Göteborg och vi behöver ett trafiksystem som klarar det.”

En drygt 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel för numera 31,5 miljarder kronor är således ett svar på hur pendlandet för denna växande befolkning ska utökas. I mitten av 2020-talet kommer 200000 trafikanter att kunna nyttja den varje dygn. (Kapacitet 140000 fordon/dygn – 1,2-1,5 personer per bil).

I rusningstrafik får dryga 10000 fordon – 15000 resenärer i timmen plats på Förbifart Stockholm. Det är en utmaning att med denna insats hänga med befolkningstillväxten. För närvarande växer befolkningen i regionen med 37000 personer per år.

Hur mycket mer pendling kan man egentligen få för dryga 30 miljarder? Svaret är mjo, bra mycket mer. Häromveckan invigdes en tågtunnel i Istanbul – 13,6 km lång varav 1,4 km går 50 meter under havsbotten och med en totalkostnad på motsvarande 26 miljarder kronor. ”När trafiken kommit igång ska tunneln som mest trafikeras av 30 tåg i timmen med en total kapacitet av 1,5 miljoner passagerare per dag.

Förbifart Stockholm har beräknats vara samhällsekonomiskt lönsam, utifrån en modell som bygger på att resor med bil värderas betydligt högre än annat resande och att biltrafiken ska fortsätta att öka kraftigt.

Men, är den lönsam för samhället?

Länkar:

Trafikverket om Förbifart Stockholm http://www.trafikverket.se/forbifartstockholm/

Varför behövs Förbifart Stockholm?

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Forbifart-Stockholm/

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Fragor-och-svar-om-E4-Forbifart-Stockholm/Fragor-och-svar-listning/Varfor-behovs-Forbifart-Stockholm/

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Bakgrund/For-en-region-i-utveckling/

Ny tågtunnel i Istanbul:

http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3783298.ece

Stockholms befolkningstillväxt: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stockholm-vaxer-mer-an-vantat_8699660.svd

Trafikprognoser för Essingeleden:
Se tidigare blogginlägg ”Nya samhällsekonomiska kalkylen för Förbifart Stockholm”.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s